Teckningar och inlösen görs alltid till det fastställda värdet.

Andelar Datum Månad % YTD % Kurs
A-andelar 20.11.2020 8.56 16.15 116.15

Avkastning efter avdrag för arvoden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.